Opowiedz co widzisz

beata

W edukacji wczesnoszkolnej bardzo ważne jest, aby rozbudzić w młodym umyślenie pokłady nieskończonej ciekawości. Rozwijanie takich procesów umysłowych jak kreatywność czy zdolność analitycznego, logicznego myślenia powinny stanowić punkt wyjścia dla każdej podejmowanej formy nauczania.

Historyjki do opowiedzenia

Historyjki obrazkowe z Eduksięgarni służą nie tylko nauczeniu dziecka badania ciągów przyczynowo-skutkowych. Ta funkcja historyjek jest oczywiście najbardziej podstawową i oczywistą, jednakże prezentowane na kilku planszach sytuacje, mogą stanowić punkt wyjścia dla o wiele bardziej rozbudowanej historii. Jakiej? To już zależy od wyobraźni małego narratora. Każde dziecko może przedstawić własną wersję wydarzeń i dopowiedzieć fakty, które jego zdaniem mogły mieć miejsce wcześniej lub później. To nie tylko świetna okazja do rozwijania zdolności twórczych, ale i do poszerzania zasobu słownictwa małego ucznia.

Jedna historia — wiele możliwości

Historyjki obrazkowe mogą znaleźć zastosowanie w szeroko pojętym procesie rozwoju. Jak wspomnieliśmy wcześniej, mogą one być sposobem na pobudzenie zdolności analitycznych uczniów, mogą stanowić także punkt wyjścia do tworzenia przez nich własnych kreacji. Taka forma nauki, bardzo twórcza, jest nie tylko ciekawa, ale może być niezwykle inspirująca dla naszych wychowanków. Co więcej, posiadające formę otwartą zadania z historyjkami pozostawiają ogromne pole możliwości zarówno dla działań podejmowanych przez dziecko samodzielnie, jak i dla pomysłów realizowanych wspólnie przez całą grupę.