Kinezjologia – na czym polega i co warto o niej wiedzieć?

beata

Kinezjologia stosowana jest holistyczną metodą podejścia do tematu zdrowia człowieka. Jej prekursorem jest twórca chiropraktyki Daniel Palmer, a samym twórcą metody John Thie D.C. Kinezjologię stosowaną można określić jako system wiedzy poparty badaniami klinicznymi, który podchodzi do pojęcia zdrowia, bazując na trzech najważniejszych obszarach, w skład których wchodzi stan strukturalny, biochemiczny i psychoemocjonalny. W ramach kinezjologii stosowanej wykorzystuje się specyficzne dla tego kierunku metody diagnostyki i terapii. Czym jest kinezjologia stosowana i na jakich założeniach się opiera?

Czym jest kinezjologia?

Kinezjologia zawiera w sobie zarówno wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną na temat zdrowia człowieka. Jest to system metod terapeutycznych, które mają na celu uruchomienie procesów naprawczych i zniwelowanie bólu między innymi poprzez zastosowanie odpowiednich ruchów mięśni. Jest to wielowymiarowe podejście, które zakłada uregulowanie pracy układu mięśniowo-szkieletowego. Z założenia wszystkie mechanizmy powstawania ruchu mają znaczenie dla określenia stanu organizmu. Każda dysfunkcja w tym zakresie daje oznaki w postaci zaburzeń ruchu. Celem kinezjologii jest przeanalizowanie całego mechanizmu i znalezienie sposobu na przywrócenie go do stanu fizjologicznego. Jednym z najważniejszych instrumentów diagnostycznych jest tutaj kinezjologiczny test mięśniowy. Polega on na odczycie napięcia mięśniowego, które jest odpowiedzią ciała na różnego rodzaju odczucia i emocje. Metody kinezjologii mają dać odpowiedź na pytanie, jak wygląda stan energetyczny organizmu. Książki z zakresu kinezjologii znajdziesz w księgarni internetowej eduksiegarnia.

Najważniejsze założenia kinezjologii stosowanej

Metody wykorzystywane w ramach kinezjologii stosowanej czerpią z czterech podstawowych dyscyplin, którymi są chiropraktyka, terapia ruchowa, akupresura i nauka o zdrowym odżywianiu. O interdyscyplinarności kinezjologii stosowanej świadczy to, że sięga również do wiedzy z dziedzin psychologii, fizjoterapii, osteopatii i gastrologii. Z metod diagnostyki i terapii bazujących na założeniach kinezjologii korzystają między innymi masażyści, lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci. Co ważne, wszystkie ćwiczenia są w pełni bezpieczne i bez skutków ubocznych pozwalają aktywować w organizmie naturalne procesy autonaprawcze. Filozofia, na której opierają się metody kinezjologii zakłada, że ciało człowieka stanowi jedność i wszystkie jego elementy wywierają na siebie wzajemny wpływ. Dla zachowania zdrowia konieczne jest osiągnięcie balansu pomiędzy stroną emocjonalną, sprawnością fizyczną (sfera strukturalna), odpowiednim odżywianiem (sfera biochemiczna). Tym samym, gdy dochodzi do zachwiania równowagi pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia i choroby.

Ocena stanu fizycznego i emocjonalnego – czyli kinezjologia w ujęciu praktycznym

Ocena stanu zdrowia wymaga kompleksowego spojrzenia. W kinezjologii stosowanej badaniu poddaje się aparat ruchu, działanie narządów wewnętrznych i stan emocjonalny. Pierwszym etapem jest ocena ogólnego stanu biochemicznego, w tym diagnostyka alergii, nietolerancji pokarmowych, funkcjonowania gruczołów i obecność w organizmie wirusów, grzybów i pasożytów. Pozwala to na dobór odpowiednich wskazówek odnoszących się do suplementacji naturalnej i odżywiania. Następnie ocenie podlega sprawność aparatu ruchu. Badaniu podlegają mięśnie, kości, powięzi, wiązadła i stawy. Ważne jest wskazanie obszarów bólowych, które stanowią kluczową wskazówkę przy doborze programu terapeutycznego. Ponadto diagnozie poddaje się także stan emocjonalny pacjenta. Analizuje się w tym zakresie poziom stresu i podatność na wystąpienie depresji.